Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)att gälla.

Inför detta har vi skapat en sida som informerar om hur A.L:s Skogsdata Produkter AB arbetar för Din säkerhet och intergritet, samt uppfyller Dataskyddsförordningens krav.

Länk till sidan: